Ułatwienia dostępu

Zgodnie z aktualnymi potrzebami i oczekiwaniami rynku pracy oraz zainteresowaniami przyszłych uczniów oferujemy możliwość kształcenia i rozwijania pasji w najpopularniejszych kierunkach zawodowych.

 

informatykTechnik informatyk to kierunek kształcenia zapewniający możliwość pracy w jednym z najbardziej rozwojowych i dynamicznych zawodów na współczesnym rynku krajowym i zagranicznym. Aktualnie każde, nawet najmniejsze przedsiębiorstwo wykorzystuje technologie komputerowe. Informatyk jest więc zawodem umożliwiającym pracę we wszystkich typach przedsiębiorstw.

Technik logistyk planuje, organizuje, kieruje i kontroluje przemieszczanie towarów od producenta do konsumenta. Planuje i organizuje prace magazynu, zaopatrzenie materiałowe w procesach produkcji i dystrybucji towarów. Zajmuje się organizacją załadunku i wyładunku towarów oraz przygotowuje towar do dystrybucji. Dostarcza towar zgodnie z zamówieniem klienta we wskazane miejsce i czas. 

Technik mechanik obsługuje obrabiarki konwencjonalne i sterowane numerycznie. Jest to zawód szerokoprofilowy, łączący w sobie umiejętności właściwe dla tokarza, frezera, szlifierza oraz operatora centrów obróbkowych. Operator obrabiarek CNC należy do zawodów najczęściej poszukiwanych przez pracodawców branż technicznych. 

mechanikTechnik hotelarstwa Zajmuje się fachową i kompleksową obsługą gościa hotelowego, zbieraniem danych, gromadzeniem informacji, kreowaniem rozwoju i planowaniem różnego rodzaju usług hotelarskich. Planuje, oferuje, koordynuje oraz wykonuje usługi hotelarskie, ustala zestaw oferowanych usług, sposób ich świadczenia oraz opracowuje politykę handlową.

Technik ekonomista organizuje pracę biura firmy, posługuje się nowoczesną technologią oraz korzysta z użytkowych programów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, zarządzania magazynem. Nabywa praktyczne umiejętności związane między innymi z polityką zatrudnienia, naliczaniem wynagrodzeń, rozliczaniem ubezpieczeń i podatków, księgowością, obrotem pieniężnym, zaopatrzeniem, sprzedażą, gospodarką magazynową, rozliczaniem produkcji, wykonywaniem prac biurowych. Analiza ofert pracy wykazała, że wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie księgowości, finansów, obsługi sprzedaży i marketingu.

 

kucharzTechnik żywienia i usług gastronomicznych ocenia i przechowuje żywność, sporządza potrawy i napoje. Zaj- muje się organizacją, nadzorem, a także kieruje pracą podległego personelu w zakresie obsługi maszyn i urządzeń gastronomicz- nych, obsługi konsumentów oraz organizacji i technologii produkcji w zakładach żywienia zbiorowego. Potrafi opracowywać i oceniać jadłospisy codzienne i specjalne, uwzględniające określone diety dla różnych grup ludności oraz organizować gastronomiczną obsługę imprez.

Kucharz przygotowuje różne potrawy, ciasta, napoje i desery. Przechowuje żywność oraz wydaje potrawy i napoje. Jest osobą zawodowo zajmującą się przygotowywaniem potraw pochodzących z różnych stron świata, jak również dań dostosowanych do indywidualnych okoliczności i wymagań klientów. Posiada wiedzę odnośnie różnych kultur kulinarnych, właściwego stosowania produktów spożywczych, odpowiedniego łączenia składników, jak również stosownego serwowania potraw, deserów, napojów i dodatków. Planuje i organizuje pracę w kuchni. 

slusarzKlasy wieozawodowe dają nieograniczone możliwości wyboru zawodu. Jako młodociany pracujący podpisujesz umowę o pracę w wybranym przez siebie zakładzie, w którym odbywasz kształcenie zawodowe praktyczne. Nauka przedmiotów ogólnokształcących odbywa się w szkole. Kształcenie zawodowe teoretyczne jest realizowane na miesięcznych kursach w Zielonej Górze lub, w wypadku zawodu sprzedawca, w naszej szkole. Najpopularniejsze zawody to sprzedawca, piekarz, cukiernik, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, stolarz, murarz, krawiec.
 
Ślusarz wykonuje, naprawia oraz konserwuje elementy maszyn, urządzeń oraz narzędzi. Od klasy II zajęcia praktyczne w SECO/WARWICK na podstawie podpisanej umowy o współpracy między szkołą a zakładem.
 
elektrykElektromechanik montuje, uruchamia i konserwuje maszyny oraz urządzenia elektryczne na podstawie dokumentacji technicznej. Ocenia stan techniczny maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu i konserwacji. Montuje układy sterowania, reguluje i zabezpiecza maszyny na podstawie dokumentacji technicznej.
 
Magazynier-logistyk może pracować w magazynie handlowym bądź przemysłowym, do jego zadań należy kontrola jakości i ilości towaru przyjmowanegoi i wydawanego. Jest jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów w dzisiejszych czasach.
 
Operator obrabiarek skrawających obsługuje obrabiarki konwencjonalne i sterowane numerycznie, przystosowane do obróbki elementów, polegającej na zdejmowaniu warstwy materiału w celu nadania im wymaganych kształtów, wymiarów i chropowatości powierzchni zgodnie z dokumentacją.
 
Mechanik-monter maszyn i urządzeń montuje, obsługuje i konserwuje maszyny i urządzenia. Znajdzie pracę w zakładach przemysłu metalowego, przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych i firmach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych.
 
 
 

PZS Galerie

Kontakt z nami

Powiatowy Zespół Szkół w Świebodzinie

ul. Zachodnia 76a

66-200 Świebodzin

WWW: www.pzs.swiebodzin.pl

tel.: 68 475 74 99

e-mail: szkola@pzs.swiebodzin.pl

Administrator strony

Artur Augustyniak

e-mail: a.augustyniak@pzs.swiebodzin.pl

Kształcenie PZS

Menu logowania

Zapamiętaj