Ułatwienia dostępu

school 02

Początki świebodzińskiego szkolnictwa zawodowego sięgają 1945 roku. Wtedy to dwaj przedwojenni nauczyciele zawodu – Jan Burba i Jan Stecyszyn zorganizowali w budynkach poniemieckiej fabryki sukna Rothe-Rimpler Tuchfabrik (ob. ul. Wojska Polskiego 6) Publiczną Szkołę Dokształcającą, która zajęcia dydaktyczne dla 52 uczniów rozpoczęła w dniu 5 lutego 1945 roku. W 1947 roku szkołę tę przemianowano na Publiczną Średnią Szkołę Zawodową oraz powołano Państwowe Gimnazjum Mechaniczne. W 1950 roku doszło do reorganizacji, w wyniku której powstały dwie nowe placówki oświatowe. 1 września 1950 roku Państwowe Gimnazjum Mechaniczne przekształciło się w Liceum Mechaniczne I i II stopnia oraz Publiczną Średnią Szkołę Zawodową. W 1970 roku powstał nowy typ szkoły zawodowej o nazwie „średnie szkoły zawodowe”. W ten sposób przy Zasadniczej Szkole Zawodowej powstało liceum zawodowe kształcące w różnych specjalnościach. Rozbudowywane szkolnictwo zawodowe spowodowało braki pomieszczeń dydaktycznych w ówczesnym budynku szkoły, co spowodowało w latach 90-tych reorganizację szkoły przez przekazanie budynku biurowego Lubuskich Zakładów Termotechniczych „Elterma”. Zespół Szkół Zawodowych w nowo zaadaptowanym budynku rozpoczął pracę w roku szkolnym 1992/1993. Powstałe w 1950 roku Liceum Mechaniczne zmieniło rok później nazwę na Technikum Mechaniczne. Mieściło się ono w budynku przy ul. Okrężnej w Świebodzinie. W 1969 roku szkoła przeniosła się do nowo wybudowanych obiektów przy ul. Żaków 1. W 1982 roku decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Zielonej Górze do Technikum Mechanicznego dołączono Zasadniczą Szkołę Rolniczą i Technikum Rolnicze dla Pracujących. Od tego momentu szkoła funkcjonowała jako Zespół Szkół Mechanicznych i Rolniczych, a od 2001 roku Zespół Szkół Technicznych. W rezultacie decyzji organu prowadzącego szkół średnich – Powiatu Świebodzińskiego, z początkiem września 2011 r. rozwiązano Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki  oraz Zespół Szkół Zawodowych im. W. Biernawskiego. ZST w Świebodzinie zostało włączone do ZSO natomiast ZSZ zaczął funkcjonowanie pod nazwą  Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie.   W 2012 roku Technikum z byłego Zespołu Szkół Technicznych połączono z PZSTiZ i przeniesiono do budynków  przy ul. Świerczewskiego (ob. ul. Zachodnia) i Wojska Polskiego. Dyrektorem nowo powstałej szkoły została wybrana Sabina Orlicka.

PZS Galerie

Kontakt z nami

Powiatowy Zespół Szkół w Świebodzinie

ul. Zachodnia 76a

66-200 Świebodzin

WWW: www.pzs.swiebodzin.pl

tel.: 68 475 74 99

e-mail: szkola@pzs.swiebodzin.pl

Administrator strony

Artur Augustyniak

e-mail: a.augustyniak@pzs.swiebodzin.pl

Kształcenie PZS

Menu logowania

Zapamiętaj