Ułatwienia dostępu

document 1Od dnia 02.01.2017 r. obowiązują nowe zasady związane z wydawaniem duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu, tj. 9 zł. Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu, tj. 26 zł. Opłaty za duplikaty należy wnieść na rachunek bankowy szkoły z dopiskiem „ opłata za duplikat legitymacji / świadectwa” + imię i nazwisko.

Powiatowy Zespół Szkół / ul. Zachodnia 76a, 66 – 200 Świebodzin / Nr konta : 94 9660 0007 0012 1109 2000 0010. Osoba zainteresowana wydaniem duplikatu świadectwa lub legitymacji szkolnej składa pisemny wniosek w sekretariacie szkoły. Wzory wniosków dostępne są do pobrania w dziale Dokumenty szkolne >>

 

PZS Galerie

Kontakt z nami

Powiatowy Zespół Szkół w Świebodzinie

ul. Zachodnia 76a

66-200 Świebodzin

WWW: www.pzs.swiebodzin.pl

tel.: 68 475 74 99

e-mail: szkola@pzs.swiebodzin.pl

Administrator strony

Artur Augustyniak

e-mail: a.augustyniak@pzs.swiebodzin.pl

Kształcenie PZS

Menu logowania

Zapamiętaj