Ułatwienia dostępu

gastro olimp 24„Zdrowie człowieka tkwi od pokoleń w tym co ma w głowie i co na stole” - prof. Jan Gawęcki.  Uczennice naszej szkoły Magdalena Czaja (5TŻp) oraz Katarzyna Bartoszewska (4TŻ)  wzięły udział w II etapie XXVIII Olimpiady o Żywieniu na etapie okręgowym w Szczecinie. Ogromnym sukcesem jest zajęcie II miejsca  przez Magdę. GRATULACJE DLA MAGDY! Organizatorem olimpiady jest Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie. Tematem wiodącym tegorocznej edycji było: Mięso i przetwory mięsne – technologia i zastosowanie w żywieniu. Program Olimpiady obejmuje podstawowe wiadomości z zakresu nauki o żywieniu i żywności oraz zaawansowaną wiedzę dotyczącą biologiczno-chemicznych aspektów żywienia, towaroznawstwa,

technologii gastronomicznej oraz obsługi konsumenta, a także podstawowe umiejętności (wykonywanie zadań zawodowych) z zakresu gastronomii i kelnerstwa. Olimpiada Wiedzy o Żywieniu  jest ściśle powiązana z interdyscyplinarną dziedziną wiedzy jaką jest „nauka o żywieniu”, zajmującą się współzależnością między pożywieniem człowieka, a jego zdrowiem i życiem. Olimpiada jest jednym z ważniejszych przedsięwzięć edukacyjnych, których celem jest inwestowanie w zdrowie społeczeństwa.

(mm/aa)

PZS Galerie

Kontakt z nami

Powiatowy Zespół Szkół w Świebodzinie

ul. Zachodnia 76a

66-200 Świebodzin

WWW: www.pzs.swiebodzin.pl

tel.: 68 475 74 99

e-mail: szkola@pzs.swiebodzin.pl

Administrator strony

Artur Augustyniak

e-mail: a.augustyniak@pzs.swiebodzin.pl

Kształcenie PZS

Menu logowania

Zapamiętaj