Ułatwienia dostępu

english graphic21 grudnia 2023 r. uczniowie klasy 1 Ti Powiatowego Zespołu Szkół w Świebodzinie brali udział w warsztatach kulturowo – językowych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych  z native-speakerem online pod tytułem „History of Scotland”, prowadzący THOMAS LIGGETT, które były zorganizowane przez Europejski Program Edukacyjny „Nauka bez Granic”. Ideą lekcji było przekazanie informacji w formie, która jest zarówno edukacyjna, interesująca i zachęcająca odbiorców do interakcji.

Udział w zajęciach z native-speakerem miał na celu motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego poprzez przybliżenie kultury Wielkiej Brytanii, rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu i mówienia.  Dzięki bezpośredniemu kontaktowi z rodzimym użytkownikiem języka angielskiego, chcieliśmy zachęcić młodzież do otwarcia się na ten język, komunikacji i przełamania barier. Po zajęciach uczniowie deklarowali, że są bardzo zadowoleni z lekcji, czują większą motywację i chęć do opanowania języka, podkreślali, że  takie zajęcia edukacyjne - nie poprzez zwykłe ćwiczenia gramatyczne, sprawdziany czy prace domowe – dostarczają wiele ciekawych doświadczeń i wzbogacają ich wiedzę. Organizator: Natalia Hoszman.

(mm/aa)

PZS Galerie

Kontakt z nami

Powiatowy Zespół Szkół w Świebodzinie

ul. Zachodnia 76a

66-200 Świebodzin

WWW: www.pzs.swiebodzin.pl

tel.: 68 475 74 99

e-mail: szkola@pzs.swiebodzin.pl

Administrator strony

Artur Augustyniak

e-mail: a.augustyniak@pzs.swiebodzin.pl

Kształcenie PZS

Menu logowania

Zapamiętaj