Ułatwienia dostępu

booksOpiekunowie: Agnieszka Hyżorek / Wioletta Łabieniec / Małgorzata Malarczyk

Biblioteka Powiatowego Zespołu Szkół  liczy ponad 30 tysięcy woluminów. W skład wydzielonego i ciągle rozbudowywanego księgozbioru podręcznego wchodzą encyklopedie ogólne i specjalne, słowniki językowe i rzeczowe, albumy malarstwa i architektury oraz inne pozycje z różnych dziedzin wiedzy. 35% księgozbioru biblioteki stanowią lektury szkolne tak niezbędne naszym uczniom na języku polskim. Mamy się także czym pochwalić, gdyż biblioteka nasza posiada największy w mieście księgozbiór ekomomiczno-bankowo-finansowy. Ciekawy księgozbiór z dziedziny beletrystyki wzbogacany z dnia na dzień literaturą fantastyczną, sensacyjną, kryminalną oraz  społeczno-obyczajową. GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI: pon-pt / godz. 7.50 - 14.40

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 1. Z księgozbioru biblioteki szkolnej korzystać mogą wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy Powiatowego  Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie.
 2. Czytelnicy mają zapewniony częściowy dostęp do regałów z książkami i prasą.
 3. Informacje o godzinach otwarcia biblioteki podane są na drzwiach wejściowych.
 4. Czytelnika w obrębie biblioteki i czytelni obowiązuje cisza.
 5. W pomieszczeniach bibliotecznych obowiązuje zakaz picia napojów i spożywania posiłków.
 6. Czytelnicy mogą jednorazowo wypożyczyć trzy książki na okres nie dłuższy niż 30 dni, ale w uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń z podaniem terminu zwrotu.
 7. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych zbiorów.
 8. Przy wypożyczaniu należy zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia książek i poinformować o nich bibliotekarza.
 9. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki czytelnik jest zobowiązany zwrócić taką samą pozycję oraz inną wskazaną przez bibliotekarza.
 10. W razie zagubienia jednego woluminu książki wielotomowej czytelnik odkupuje całość dzieła.
 11. Wszystkie wypożyczone przez czytelników książki powinny być zwrócone na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.
 12. Rozliczenie z biblioteką potwierdza bibliotekarz na karcie obiegowej ucznia swoim podpisem i pieczęcią biblioteki.
 13. Za nieprzestrzeganie regulaminu biblioteki czytelnik może być pozbawiony prawa do korzystania z księgozbioru.
 14. Uczniom wyróżniającym się systematycznym czytelnictwem i biorącym udział w pracach biblioteki mogą być przyznawane nagrody na koniec roku szkolnego.

PZS Galerie

Kontakt z nami

Powiatowy Zespół Szkół w Świebodzinie

ul. Zachodnia 76a

66-200 Świebodzin

WWW: www.pzs.swiebodzin.pl

tel.: 68 475 74 99

e-mail: szkola@pzs.swiebodzin.pl

Administrator strony

Artur Augustyniak

e-mail: a.augustyniak@pzs.swiebodzin.pl

Kształcenie PZS

Menu logowania

Zapamiętaj