Ułatwienia dostępu

lubuscy zawodowcy„LUBUSCY ZAWODOWCY” to program stypendialny realizowany przez Samorząd Województwa Lubuskiego, umożliwiający uzyskanie stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom szkół zawodowych naszego województwa. Wysokość stypendium wyniesie 8 000 zł w okresie 10 miesięcy trwania roku szkolnego (800,00 zł miesięcznie).

W czasie pobierania stypendium uczniowie podlegać będą opiece dydaktycznej nauczyciela, pedagoga lub doradcy zawodowego zatrudnionego w szkole, do której uczęszczają.

Celem opieki dydaktycznej będzie pomoc w dalszym osiąganiu jak najlepszych rezultatów, wsparcie w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne aktywna współpraca i monitorowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów.

Kryteria niezbędne do uzyskania stypendium:

- uczęszczanie do co najmniej II klasy technikum lub co najmniej II klasy szkoły branżowej I stopnia na terenie województwa lubuskiego;

- uzyskanie na zakończenie poprzedniego roku szkolnego (tj. 2021/2022) średniej ocen ze wszystkich przedmiotów na poziomie co najmniej 4,80 w przypadku techników i 4,50 w przypadku szkół branżowych I stopnia;

- uzyskanie z trzech przedmiotów kierunkowych i/lub kierunkowych przedmiotów zawodowych na zakończenie poprzedniego roku szkolnego (tj. 2021/2022) średniej ocen na poziomie co najmniej 4,66;

- niepobieranie innego stypendium na cele edukacyjne finansowanego lub współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz stypendium naukowego, twórczego lub artystycznego Marszałka Województwa na mocy uchwały nr XX/290/20 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie przyznawania stypendiów naukowych, twórczych i artystycznych Marszałka Województwa Lubuskiego dla uczniów z terenu województwa lubuskiego.

Zachęcamy do złożenia wniosków!

(aa/aa)

PZS Galerie

PZS Media

PZS Terminarz

Kontakt z nami

Powiatowy Zespół Szkół w Świebodzinie

ul. Zachodnia 76a

66-200 Świebodzin

WWW: www.pzs.swiebodzin.pl

tel.: 68 475 74 99

e-mail: szkola@pzs.swiebodzin.pl

Administrator strony

Artur Augustyniak

e-mail: a.augustyniak@pzs.swiebodzin.pl

Kształcenie PZS