• bann01.jpg
  • bann02.jpg

Rada Rodziców

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW
na rok szkolny 2016/2017

Przewodniczący:  p. Joanna Szender
Wiceprzewodniczący:  p. Arleta Miśkiewicz
Sekretarz: p. Dorota Zielińska
Skarbnik: p. Małgorzata Król
Członek: p. Halina Walczak
Członek: p. Stanisław Kluczkiewicz

edu portal

wybierz studia

Partnerzy PZS

Klaster TSL

tsl

SZKOŁA MARZEŃ

Współpraca PZS

Menu użytkownika