• bann01.jpg
 • bann02.jpg

Praktyki w Hiszpanii

ue flagProjekt „Świebodzińscy uczniowie zdobywają zagraniczne doświadczenie w hotelarstwie i gastronomii” o numerze 2016-1-PL01-KA102-025490 jest realizowany w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Wartość projektu: 430 709,69zł

Okres realizacji projektu: 01 września 2016r. – 30 czerwca 2018r.

Cele projektu:

 • Doskonalenie i rozwój umiejętności praktycznych w zawodach technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Podniesienie jakości praktyk zawodowych – 4 tygodnie praktyki w Maladze w Hiszpanii.
 • Doskonalenie i rozwój umiejętności praktycznych w zawodach technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Wzmocnienie umiejętności posługiwania się językiem obcym – angielskim zawodowym
 • Rozwój osobisty uczestników
 • Stosowanie nowoczesnych narzędzi do komunikacji

Partnerstwo:

Projekt będzie realizowany we współpracy z hiszpańską agencją szkoleniową TRIBEKA TRAINING LAB S.L.

Uczestnicy projektu:

 • Uczniowie klasy III technikum hotelarstwa w roku szkolnym 2016/17 – 10 osób
 • Uczniowie klasy III technikum żywienia i usług w gastronomicznych w roku szkolnym 2016/17- 10 osób

W roku szkolnym 2017/18 wyjedzie kolejne 20 osób

Rekrutacja:

Uczestnikami projektu mogą być uczniowie klasy trzeciej technikum, kształcący się w zawodach technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.

Dla każdej z grup przewidzianych jest 10 miejsc na praktykę w Hiszpanii w roku szkolnym 2016/2017.

W roku szkolnym 2017/18 ma szansę wyjechać kolejnych 20 uczniów PZSTiZ. 

Nabór uczestników do projektu będzie się odbywał w terminie od 3 października 2016r. do 14 października 2016r. 

 • Uczniowie zostaną wybrani w oparciu o informacje podane w formularzu zgłoszeniowym  i rozmowę kwalifikacyjną.
 • Będą musieli złożyć swoje CV i formularz zgłoszeniowy oraz zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim.
 • Szczegółowe kryteria rekrutacji zawiera Regulamin rekrutacji.

Formularze rekrutacyjne można otrzymać w sekretariacie lub u koordynatora projektu p. Wolniewicz.

Uczestnicy projektu otrzymają dofinansowanie na:

 • zakwaterowanie i koszty pobytu w Hiszpanii,
 • koszty podróży,
 • kieszonkowe,
 • koszty transportu na miejsce praktyki,
 • ubezpieczenie NNW,
 • wycieczki kulturowe,
 • przygotowanie do wyjazdu.

Po zakończonej praktyce w Hiszpanii uczniowie otrzymają certyfikaty:

 • Certyfikaty od pracodawcy 
 • Europass Mobilność 
 • ECVET

Certyfikaty będą potwierdzać odbycie praktyk zawodowych za granicą umiejętności, jakie nabyli ich uczestnicy. Będą poświadczać uczestnictwo oraz zakres programowy zagranicznych praktyk zawodowych. Zostaną wykorzystane do zaliczenia praktyk zawodowych w PZSTiZ. Uczestnicy projektu nie będą musieli odbywać seminarium zaliczeniowego z praktyki, jakie ma miejsce po każdej praktyce zawodowej.

Terminy:

W roku szkolnym  2016/17  planujemy następujące terminy pobytu na praktyce w Hiszpanii:

technik hotelarstwa

 • 19 lutego 2017r. - wyjazd
 • 18 marca 2017r. – powrót

technik żywienia i usług gastronomicznych

 • 12 marca 2017r. - wyjazd
 • 08 kwietnia 2017r. – powrót 

 

Hotelarstwo - pobierz formularz zgłoszeniowy

Żywienie - pobierz formularz zgłoszeniowy

Pobierz regulamin rekrutacji

edu portal

wybierz studia

Partnerzy PZS

Klaster TSL

tsl

SZKOŁA MARZEŃ

Współpraca PZS