• bann01.jpg
  • bann02.jpg

Projekty EFS

ue flagZ dniem 1 marca 2014 roku w Powiatowym Zespole Szkół Technicznych i Zawodowych  w Świebodzinie rozpocznie się realizacja projektu "Nowoczesne kształcenie zawodowe" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego celem jest umożliwienie uczniom naszej szkoły zdobycia nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych, których w normalnym funkcjonowaniu szkoły , nie można uzyskać. Projektem objętych zostanie 185 uczniów z technikum zawodowego oraz zasadniczej szkoły zawodowej, którzy będą mogli wziąć udział w:

  • zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki,
  • zajęciach specjalistycznych, takich jak: inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3D, język angielski zawodowy dla logistyka,  przedsiębiorczość, organizator ruchu turystycznego, transport towarów niebezpiecznych, operator wózków widłowych, spawanie ręczne metodą MAG, kurs elektryka do 1 kV, grafika komputerowa.

Przewidziano również dla części uczestników projektu staże i praktyki. Ponadto odbywać się będą zajęcia z poradnictwa zawodowego, a także uczniowie niepełnosprawni objęci zostaną opieką psychologiczno-pedagogiczną. Projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2015 roku. 


Pobierz regulamin uczestnictwa w projekcie

edu portal

wybierz studia

Partnerzy PZS

Klaster TSL

tsl

SZKOŁA MARZEŃ

Współpraca PZS