• bann01.jpg
  • bann02.jpg

Osiągnięcia sportowe 2016/2017

Stypendia sportowe 2016/2017

L.p.

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Typ szkoły

Rodzaj stypendium

1.

Patrycja Honkisz

3 KH

ZSZ

Stypendium Sportowe Starosty Powiatu Świebodzińskiego

2.

Wiktoria Zimna                 

1 TL 

TZ

Stypendium Sportowe Starosty Powiatu Świebodzińskiego

3.

Angelika Napierała         

1 TŻ 

TZ

Stypendium Sportowe Starosty Powiatu Świebodzińskiego

4.

Michalina Łucka                

3 TE 

TZ

Stypendium Sportowe Starosty Powiatu Świebodzińskiego

5.

Paulina Pyś                       

2 THO

TZ

Stypendium Sportowe Starosty Powiatu Świebodzińskiego

6.

Sandra Szałata                  

1 TŻ 

TZ

Stypendium Sportowe Starosty Powiatu Świebodzińskiego

7.

Anna Raróg                       

1 TŻ 

TZ

Stypendium Sportowe Starosty Powiatu Świebodzińskiego

8.

Sandra Szeremet               

1 TL 

TZ

Stypendium Sportowe Starosty Powiatu Świebodzińskiego

9.

Jessica Komorowska       

4 TEH

TZ

Stypendium Sportowe Starosty Powiatu Świebodzińskiego

10.

Emil  Bartyzel                    

2 CE 

ZSZ

Stypendium Sportowe Starosty Powiatu Świebodzińskiego

11.

Mateusz  Lewandowski  

2 CE 

ZSZ

Stypendium Sportowe Starosty Powiatu Świebodzińskiego

12.

Marcin Bachanek             

1 TLM 

TZ

Stypendium Sportowe Starosty Powiatu Świebodzińskiego

13.

Wojciech Hrycak              

2 TL 

TZ

Stypendium Sportowe Starosty Powiatu Świebodzińskiego

14.

Filip Szulc                         

1 TL 

TZ

Stypendium Sportowe Starosty Powiatu Świebodzińskiego

15.

Tobiasz Grabas               

4 TI 

TZ

Stypendium Sportowe Starosty Powiatu Świebodzińskiego

16.

Mateusz Gerszewski      

2 SJ 

ZSZ

Stypendium Sportowe Starosty Powiatu Świebodzińskiego

17.

Jakub Piątek                    

1 TLM 

TZ

Stypendium Sportowe Starosty Powiatu Świebodzińskiego

18.

Daniel Gryglik                  

2 TL 

TZ

Stypendium Sportowe Starosty Powiatu Świebodzińskiego

 
 

Stypendia sportowe 2015/2016

L.p.

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Typ szkoły

Rodzaj stypendium

1.

Mateusz Gerszewski

1 SJ

ZSZ

Stypendium Sportowe Starosty Powiatu Świebodzińskiego

2.

Robert Haniewicz

1 SJ

ZSZ

Stypendium Sportowe Starosty Powiatu Świebodzińskiego

3.

Bartosz Nitecki

1 SJ

ZSZ

Stypendium Sportowe Starosty Powiatu Świebodzińskiego

4.

Wojciech Kaczkowski

1 Ti

TZ

Stypendium Sportowe Starosty Powiatu Świebodzińskiego

5.

Patryk Rataj

1 TL

TZ

Stypendium Sportowe Starosty Powiatu Świebodzińskiego

6.

Michał Borkowski

2 EM

ZSZ

Stypendium Sportowe Starosty Powiatu Świebodzińskiego

7.

Paulina Pyś

1 Tho

TZ

Stypendium Sportowe Starosty Powiatu Świebodzińskiego

8.

Patrycja Honkisz

2 KH

ZSZ

Stypendium Sportowe Starosty Powiatu Świebodzińskiego

9.

Michalina Łucka

2 Te

TZ

Stypendium Sportowe Starosty Powiatu Świebodzińskiego

10.

Anna Ćwiklińska

2 Tmż

TZ

Stypendium Sportowe Starosty Powiatu Świebodzińskiego

11.

Adam Miśkiewicz

3 Ti

TZ

Stypendium Sportowe Starosty Powiatu Świebodzińskiego

12.

Mateusz Kowalaszek

3 Tm

TZ

Stypendium Sportowe Starosty Powiatu Świebodzińskiego

13.

Fabian Haniewicz

4 TL

TZ

Stypendium Sportowe Starosty Powiatu Świebodzińskiego

14.

Marcin Spychała

3 TL

TZ

Stypendium Sportowe Starosty Powiatu Świebodzińskiego

15.

Tobiasz Grabas

3 Ti

TZ

Stypendium Sportowe Starosty Powiatu Świebodzińskiego

16.

Nikodem Łagocki

1 MG

ZSZ

Stypendium Sportowe Starosty Powiatu Świebodzińskiego

17.

Wojciech Hrycak

1 TL

TZ

Stypendium Sportowe Starosty Powiatu Świebodzińskiego

18.

Paweł Osiński

4 Tmż

TZ

Stypendium Sportowe Starosty Powiatu Świebodzińskiego

19.

Dominik Paczocha

2 Tż

TZ

Stypendium Sportowe Starosty Powiatu Świebodzińskiego

 

 

Lp.

Nazwisko, Imię

Klasa

Rodzaj Stypendium

1.

Honkisz Patrcja

1KH

Starosty Powiatu Świebodzińskiego

2.

Łucka Michalina

1TE

Starosty Powiatu Świebodzińskiego

3.

Ćwiklińska Anna

1 TMŻ

Starosty Powiatu Świebodzińskiego

4.

Smagur Adam

4 TS

Starosty Powiatu Świebodzińskiego

5.

Osiński Paweł

3 TMŻ

Starosty Powiatu Świebodzińskiego

6.

Miśkiewicz Adam

2 TI

Starosty Powiatu Świebodzińskiego

7.

Haniewicz Fabian

3 TL

Starosty Powiatu Świebodzińskiego

8.

Grabas Tobiasz

2 TI

Starosty Powiatu Świebodzińskiego

9.

Kowalaszek Mateusz

2 TM

Starosty Powiatu Świebodzińskiego

10.

Nowak Konrad

1 B

Starosty Powiatu Świebodzińskiego

11.

Łagocki Nikodem

1 TŻ

Starosty Powiatu Świebodzińskiego

12.

Hrycak Wojciech

1 SJ

Starosty Powiatu Świebodzińskiego

 

Stypendia sportowe 2013/2014

Lp.

Nazwisko, Imię

Klasa

Rodzaj Stypendium

1.

Iwaszkiewicz Dawid

4 TI

Starosty Powiatu Świebodzińskiego

2.

Gadaj Piotr

4 TI

Starosty Powiatu Świebodzińskiego

3.

Bak Mateusz

4 TŻ

Starosty Powiatu Świebodzińskiego

4.

Smagur Adam

3 TS

Starosty Powiatu Świebodzińskiego

5.

Osiński Paweł

2 TMŻ

Starosty Powiatu Świebodzińskiego

6.

Łuczyński Patryk

3 TL

Starosty Powiatu Świebodzińskiego

7.

Haniewicz Fabian

2 TL

Starosty Powiatu Świebodzińskiego

8.

Grabas Tobiasz

1 TI

Starosty Powiatu Świebodzińskiego

9.

Kowalaszek Mateusz

1 TM

Starosty Powiatu Świebodzińskiego

 

Stypendia sportowe 2016/2017

L.p.

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Typ szkoły

Rodzaj stypendium

1.

Patrycja Honkisz

3 KH

ZSZ

Stypendium Sportowe Starosty Powiatu Świebodzińskiego

2.

Wiktoria Zimna                 

1 TL 

TZ

Stypendium Sportowe Starosty Powiatu Świebodzińskiego

3.

Angelika Napierała         

1 TŻ 

TZ

Stypendium Sportowe Starosty Powiatu Świebodzińskiego

4.

Michalina Łucka                

3 TE 

TZ

Stypendium Sportowe Starosty Powiatu Świebodzińskiego

5.

Paulina Pyś                       

2 THO

TZ

Stypendium Sportowe Starosty Powiatu Świebodzińskiego

6.

Sandra Szałata                  

1 TŻ 

TZ

Stypendium Sportowe Starosty Powiatu Świebodzińskiego

7.

Anna Raróg                       

1 TŻ 

TZ

Stypendium Sportowe Starosty Powiatu Świebodzińskiego

8.

Sandra Szeremet               

1 TL 

TZ

Stypendium Sportowe Starosty Powiatu Świebodzińskiego

9.

Jessica Komorowska       

4 TEH

TZ

Stypendium Sportowe Starosty Powiatu Świebodzińskiego

10.

Emil  Bartyzel                    

2 CE 

ZSZ

Stypendium Sportowe Starosty Powiatu Świebodzińskiego

11.

Mateusz  Lewandowski  

2 CE 

ZSZ

Stypendium Sportowe Starosty Powiatu Świebodzińskiego

12.

Marcin Bachanek             

1 TLM 

TZ

Stypendium Sportowe Starosty Powiatu Świebodzińskiego

13.

Wojciech Hrycak              

2 TL 

TZ

Stypendium Sportowe Starosty Powiatu Świebodzińskiego

14.

Filip Szulc                         

1 TL 

TZ

Stypendium Sportowe Starosty Powiatu Świebodzińskiego

15.

Tobiasz Grabas               

4 TI 

TZ

Stypendium Sportowe Starosty Powiatu Świebodzińskiego

16.

Mateusz Gerszewski      

2 SJ 

ZSZ

Stypendium Sportowe Starosty Powiatu Świebodzińskiego

17.

Jakub Piątek                    

1 TLM 

TZ

Stypendium Sportowe Starosty Powiatu Świebodzińskiego

18.

Daniel Gryglik                  

2 TL 

TZ

Stypendium Sportowe Starosty Powiatu Świebodzińskiego

edu portal

wybierz studia

Partnerzy PZS

Klaster TSL

tsl

SZKOŁA MARZEŃ

Współpraca PZS