• bann01.jpg
  • bann02.jpg

Osiągnięcia naukowe

Stypendium naukowe w Roku Szkolnym 2016/2017

L.p.

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Typ szkoły

Rodzaj stypendium

1.

Barbara Przypis

2 TE

TZ

Stypendium Starosty Powiatu Świebodzińskiego (za bardzo dobre wyniki w nauce – śr. ocen 5,18; wzorowe)

2.

Natalia Staszewska

4 TL

TZ

Stypendium Starosty Powiatu Świebodzińskiego (za bardzo dobre wyniki w nauce – śr. ocen 5,40; wzorowe)

3.

Weronika Białogłowa

2 THO

TZ

Stypendium Starosty Powiatu Świebodzińskiego (za bardzo dobre wyniki w nauce – śr. ocen 5,25; wzorowe)

4.

Michał Białogłowy

4 TŻ

TZ

Stypendium Starosty Powiatu Świebodzińskiego (za bardzo dobre wyniki w nauce – śr. ocen 5,22; wzorowe)

5.

Karolina Gwardzińska

3 KH

ZSZ

Stypendium Starosty Powiatu Świebodzińskiego (za bardzo dobre wyniki w nauce – śr. ocen 5,25; wzorowe)

6.

Jędrzej Słomiński

4 TI

TZ

Stypendium Starosty Powiatu Świebodzińskiego (za bardzo dobre wyniki w nauce – śr. ocen 5,94; wzorowe)

Stypendium Prezesa Rady Ministrów (za bardzo dobre wyniki w nauce)

7.

Milena Klebieko

1 TE

TZ

Stypendium  Naukowe Marszałka Województwa Lubuskiego

 

 

Stypendium naukowe w Roku Szkolnym 2015/2016

L.p.

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Typ szkoły

Rodzaj stypendium

1.

Adam Rutkowski

4 Ti

TZ

Stypendium Starosty Powiatu Świebodzińskiego (za bardzo dobre wyniki w nauce – śr. ocen 5,07; wzorowe)

2.

Natalia Staszewska

3 TL

TZ

Stypendium Starosty Powiatu Świebodzińskiego (za bardzo dobre wyniki w nauce – śr. ocen 5,32; wzorowe)

3.

Karolina Bodzioch

3 MG

ZSZ

Stypendium Starosty Powiatu Świebodzińskiego (za bardzo dobre wyniki w nauce – śr. ocen 5,00; wzorowe)

Stypendium Starosty Powiatu Świebodzińskiego dla Najlepszego Absolwenta ZSZ (śr. ocen 4,81; wzorowe)

4.

Łukasz Bil

3 Ti

TZ

Stypendium Starosty Powiatu Świebodzińskiego (za bardzo dobre wyniki w nauce – śr. ocen 5,17; wzorowe)

5.

Michał Białogłowy

3 Tż

TZ

Stypendium Starosty Powiatu Świebodzińskiego (za bardzo dobre wyniki w nauce – śr. ocen 5,06; wzorowe)

6.

Karolina Gwardzińska

2 KH

ZSZ

Stypendium Starosty Powiatu Świebodzińskiego (za bardzo dobre wyniki w nauce – śr. ocen 4,77; wzorowe)

7.

Jędrzej Słomiński

3 Ti

TZ

Stypendium Prezesa Rady Ministrów (za bardzo dobre wyniki w nauce – śr. ocen  5,72; wzorowe)

8.

Anita Warno

4 Teh

TZ

Stypendium Starosty Powiatu Świebodzińskiego dla Najlepszego Absolwenta Technikum – (śr. 4,92; wzorowe)

 

 

Lp.

Nazwisko, Imię

Klasa

Rodzaj Stypendium

1.

Staszewska Natalia

2 TL

Starosty Powiatu Świebodzińskiego

2.

Piotrowska Katarzyna

4 THT

Starosty Powiatu Świebodzińskiego

3.

Staszak Dominik

4 TL

Starosty Powiatu Świebodzińskiego

4.

Bodzioch Karolina

2 MG

Starosty Powiatu Świebodzińskiego

5.

Daniel Ewa

4 TEH

Starosty Powiatu Świebodzińskiego

6.

Przypis Katarzyna

3 TŻ

Starosty Powiatu Świebodzińskiego 

7.

Słomiński Jędrzej

2 TI

Prezesa Rady Ministrów


 

Stypendium naukowe w roku szkolnym 2013/2014

Lp.

Nazwisko, Imię

Klasa

Rodzaj Stypendium

1.

Marczak Emilia

4 TS

Prezesa Rady Ministrów

2.

Grabowa Paulina

4 TE

Starosty Powiatu Świebodzińskiego

3.

Kaźmierczak Magdalena

4 TE

Starosty Powiatu Świebodzińskiego

4.

Iwanowska Karolina

4 TI

Starosty Powiatu Świebodzińskiego

5.

Piotrowska Katarzyna

3 THT

Starosty Powiatu Świebodzińskiego

6.

Daniel Ewa

3 THT

Starosty Powiatu Świebodzińskiego

7.

Przypis Katarzyna

2 TŻ

Starosty Powiatu Świebodzińskie

edu portal

wybierz studia

Partnerzy PZS

Klaster TSL

tsl

SZKOŁA MARZEŃ

Współpraca PZS