• bann01.jpg
  • bann02.jpg
Jesteś tutaj: Gabinet higieny szkolej

Gabinet higieny szkolej

nfz-logo

Gabinet czynny:

8:00 - 10:00 warsztaty szkolne

10:00 - 15:00 szkoła


 

Leokadia GłębokaPrzy szkole działa Gabinet Higieny Szkolnej piel. dypl. Leokadii Głębokiej, na zasadach zapisanych w systemie Narodowego Funduszu Zdrowia, opieka pielęgniarska jest bezpłatna.

 

Zakres świadczeń zdrowotnych pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania to zadania związane z organizacją pracy i opieki nad ogółem uczniów i środowiskiem szkolnym oraz zadania związane z opieką nad uczniami poszczególnych klas. Pielęgniarka zajmuje się przeprowadzaniem badań przesiewowych i bilansowych, oświatą zdrowotną i profilaktyką oraz pomocą doraźną.

 

nurse W wykonywaniu zadań pielęgniarka szkolna współpracuje z lekarzem rodzinnym, pielęgniarką środowiskowo-rodzinną, innymi pielęgniarkami zatrudnionymi w strukturach organizacyjnych podstawowej opieki zdrowotnej oraz innymi profesjonalistami zatrudnionymi poza strukturami organizacyjnymi ochrony zdrowia (psycholog, pracownik socjalny), lokalnie działającymi systemami społecznego wsparcia i organizacjami wspierającymi rodzinę w sytuacji zdrowia, choroby czy niepełnosprawności.

edu portal

wybierz studia

Partnerzy PZS

Klaster TSL

tsl

SZKOŁA MARZEŃ

Współpraca PZS

Menu użytkownika