• bann01.jpg
  • bann02.jpg

Duplikaty

Od dnia 02.01.2017 r. obowiązują nowe zasady związane z wydawaniem duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych.

Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu, tj. 9 zł.

Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu, tj. 26 zł.

Opłaty za duplikaty należy wnieść na rachunek bankowy szkoły z dopiskiem „ opłata za duplikat legitymacji / świadectwa” + imię i nazwisko.

Powiatowy Zespół Szkół

ul. Zachodnia 76a, 66 – 200 Świebodzin

Nr konta : 94 9660 0007 0012 1109 2000 0010

Osoba zainteresowana wydaniem duplikatu świadectwa lub legitymacji szkolnej składa pisemny wniosek w sekretariacie szkoły.

 

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa

edu portal

wybierz studia

Partnerzy PZS

Klaster TSL

tsl

SZKOŁA MARZEŃ

Współpraca PZS