• bann01.jpg
 • bann02.jpg

Lokalna Akademia Informatyczna Cisco

Cisco CCNACisco Networking Academy jest projektem ogólnoświatowym wdrażanym od 1997 r. Akademie Informatyczne takie jak Lokalna Akademia Informatyczna w Świebodzinie są rozsiane po całym świecie. W ponad 100 krajach studentami akademii CISCO jest ponad 200000 osób. Celem projektu jest kształcenie specjalistów do spraw sieci komputerowych. Sieci komputerowe to obecnie jedna z dziedzin informatyki, która rozwija się najdynamiczniej. Absolwenci akademii są przygotowani do egzaminu CCNA, który jest egzaminem międzynarodowym i nadającym certyfikat honorowany na całym świecie. Posiadanie tego certyfikatu jest sprawą dość prestiżową i świadczącą o wysokim poziomie kwalifikacji.

Akademia kształtuje nie tylko wiedzę teoretyczną ale przede wszystkim praktyczną. Podstawa zajęć to zajęcia laboratoryjne, kształtujące umiejętności wykonywania, zarządzania i projektowania sieci komputerowych. Uczniami akademii mogą być osoby które ukończyły gimnazjum i są uczniami szkoły średniej lub ją ukończyli (studenci, osoby pracujące lub bezrobotne).

Akademia CISCO daje możliwość zdobycia umiejętności i nabycia kwalifikacji będąc jeszcze uczniem szkoły średniej. Tym samym po ukończeniu szkoły średniej można już posiadać certyfikat międzynarodowy. W połączeniu z późniejszą edukacją w dziedzinie informatyki (np. studium informatyczne lub studia wyższe) posiadanie certyfikatu Cisco stwarza znacznie większe możliwości i ułatwia znalezienie przyszłej pracy. Certyfikat jest honorowany na całym świecie co stwarza dodatkowe możliwości zaistnienia również na zagranicznych rynkach pracy.

Dla uczniów szkoły średniej AKADEMIA stwarza warunki zdobycia wiedzy, nabycia umiejętności praktycznych i wprowadza bardzo szeroko w dziedzinę informatyki (sieci komputerowych). Biorąc pod uwagę tempo, dynamikę rozwoju sieci komputerowych w Polsce zwłaszcza (INTERNET) w najbliższych latach będzie ogromne zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny co jest ogromną szansą dla absolwentów AKADEMII. 

 

Program zajęć Akademii:

Projektowanie i wykonywanie sieci LAN

 • Model OSI/ISO
 • Protokół TCP/IP, ARP, RARP
 • Planowanie podsieci
 • Protokół IPX
 • Tworzenie dokumentacji sieci LAN

Technologie i protokoły sieci WAN

 • Enkapsulacja pakietów
 • Fragmentacja i defragmentacja pakietów
 • PPP, ISDN, Frame Relay

Projektowanie i wykonywanie sieci WAN

Routing i protokoły routingu

 • Protokoły RIP, IGRP, OSPF
 • Routing statyczny i dynamiczny

Konfiguracja routerów CISCO

 • Metody konfiguracji
 • Konfiguracja interfejsów
 • Aktualizacja systemu IOS
 • Zarządzanie sieciami WAN

Konfiguracja switchów CISCO

 • Sieci wirtualne VLAN
 • Nowel IPX

Zarządzanie sieciami

(aa/aa)

edu portal

wybierz studia

Partnerzy PZS

Klaster TSL

tsl

SZKOŁA MARZEŃ

Współpraca PZS

Menu użytkownika