• bann01.jpg
  • bann02.jpg
Jesteś tutaj: Historia szkołyDyr. Traczyński

Dyrektor Tadeusz Traczyński- historia szkoły w pigułce

Wyjątki z publikacji „Who is who w Polsce” Traczyński Tadeusz Leon magister wychowania fizycznego. Z.: Dyrektor NF.: Zespół Szkół Zawodowych. DU.: Lubinicko 18.02.1947. W: 1968 LO Świebodzin, 1970 Studium Nauczycielskie Gorzów, 1973 uprawnienia instruktora piłki ręcznej, 1977 dyplom magistra wychowania fizycznego AWF Gorzów, 1980 II stopień specjalizacji zawodowej, 1985 Podyplomowe Studium w zakresie wychowania fizycznego AWF Gorzów, 2002 Podyplomowe Studium Zarządzania Placówkami Oświatowymi, Politechnika Poznańska. K. 1973 nauczyciel w Zespole Szkół Zawodowych, od 1989 zastępca Dyrektora, od 2002 dyrektor. SO.: 1970-1980 organizował "zielone" sale gimnastyczne, jako radny Rady Miejskiej lobbował za przejęciem przez miasto dokończenia budowy Hali Sportowej, której inicjatorem był były Dyrektor Józef Obacz, ma duży udział w ukończeniu tej inwestycji; radny i członek Zarządu Miasta; 1994-1998 i 1998-2002 radny Rady Miejskiej i przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu; działacz PZD, od 1984 prezes Zarządu Ogrodu Działkowego im. 1000-lecia w Świebodzinie. ON.: Brązowy i Srebrny Krzyż Zasługi, "Zasłużony dla Ziemi Świebodzińskiej", nagroda tygodnika "Sportowiec".

W tak niewielu słowach można zawrzeć życiorys człowieka, ale przez ponad 40 lat pracy zebrało się dużo więcej zarówno dokonań jak i ludzkiej wdzięczności.

Dyrektor Tadeusz Traczyński zawsze dbał o jakość nauczania, dążąc do stworzenia młodzieży jak najlepszych warunków. Stąd jego dbałość o bazę dydaktyczną szkoły. Jeszcze jako zastępca dyrektora zorganizował innowacyjną w tamtym czasie pracownię symulacyjną przedmiotów ekonomicznych oraz pierwszą siłownię.

W ciągu wielu lat pełnienia funkcji dyrektora nawiązał współpracę ze 112 zakładami pracy, w których uczniowie zdobywali praktyczne umiejętności oraz znajdowali pracę po ukończeniu kształcenia zawodowego w naszej szkole.

Do niewątpliwych sukcesów Dyrektora należy systematyczne rozszerzanie oferty dydaktycznej. W wyniku diagnozowania rynku pracy zostały uruchomione nowe kierunki kształcenia: technikum hotelarstwa, technikum obsługi turystycznej, technikum agrobiznesu, klasy w specjalnościach: elektromechanik, kucharz małej gastronomii, ślusarz, mechanik monter maszyn i urządzeń.

Podstawą funkcjonowania szkoły stały się warsztaty szkolne zmodernizowane za sumę 4 mln złotych pozyskanych z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, obejmujące 130 stanowisk do nauki zawodu.

Dzięki postawie Dyrektora nauczyciele zatrudnieni w szkole także nieustannie dbali o podnoszenie swoich kwalifikacji, dlatego 35 nauczycieli posiada uprawnienia do do nauczania dwóch lub więcej przedmiotów, 27 jest egzaminatorami maturalnymi a 30 egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Aż 40 nauczycieli zdobyło tytuł nauczyciela dyplomowanego.

Najlepszym świadectwem kompetencji zespołu nauczycieli są wyniki matury i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe wyższe n iż średnia krajowa i wyniki okręgu. Zdawalność matury to 79,8% w r. 2005/2006, 94,44% w r. 2006/2007, 78,4% w r. 2009/2010 i 90,6% w r. 2010/2011 oraz 86,3% w r. 2012/2013.

Szczególną zasługą Dyrektora Tadeusza Traczyńskiego jest promocja szkoły w środowisku lokalnym poprzez organizację lub współudział we wszystkich najważniejszych imprezach: sztandarowym Festynie Zawki, polsko-niemieckich jarmarkach, Dniach Świebodzina. W trosce o kształtowanie postaw patriotycznych aktywizował nauczycieli i uczniów zachęcając ich do przygotowywania opraw artystycznych rocznic historycznych i wydarzeń lokalnych.

Inną cechą rozpoznawczą szkoły, wynikającą z postawy Dyrektora stała się postawa otwartości na potrzeby innych realizowana w szeregu akcji charytatywnych prowadzonych na terenie szkoły: Kartka dla..., Szlachetna paczka, Pola nadziei, Góra Grosza i Grosz do grosza, to niektóre z nich.

W końcu należy też uznać zasługi Dyrektora Tadeusza Traczyńskiego w zakresie współpracy międzynarodowej, gdyż przez kolejne lata była kontynuowana wymiana młodzieży ze szkołami w Blasiberg i Friesoythe.

Dzięki Dyrektorowi Tadeuszowi Traczyńskiemu szkoła wytworzyła niepowtarzalną atmosferę i stała się rozpoznawalną placówką oświatową powiatu świebodzińskiego.

(jb/sr)

edu portal

wybierz studia

Partnerzy PZS

Klaster TSL

tsl

SZKOŁA MARZEŃ

Współpraca PZS