• bann01.jpg
 • bann02.jpg
Jesteś tutaj: BibliotekaRegulamin

Regulamin biblioteki

 1. Z księgozbioru biblioteki szkolnej korzystać mogą wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy Powiatowego  Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie.
 2. Czytelnicy mają zapewniony częściowy dostęp do regałów z książkami i prasą.
 3. Informacje o godzinach otwarcia biblioteki podane są na drzwiach wejściowych.
 4. Czytelnika w obrębie biblioteki i czytelni obowiązuje cisza.
 5. W pomieszczeniach bibliotecznych obowiązuje zakaz picia napojów i spożywania posiłków.
 6. Czytelnicy mogą jednorazowo wypożyczyć trzy książki na okres nie dłuższy niż 30 dni, ale w uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń z podaniem terminu zwrotu.
 7. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych zbiorów.
 8. Przy wypożyczaniu należy zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia książek i poinformować o nich bibliotekarza.
 9. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki czytelnik jest zobowiązany zwrócić taką samą pozycję oraz inną wskazaną przez bibliotekarza.
 10. W razie zagubienia jednego woluminu książki wielotomowej czytelnik odkupuje całość dzieła.
 11. Wszystkie wypożyczone przez czytelników książki powinny być zwrócone na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.
 12. Rozliczenie z biblioteką potwierdza bibliotekarz na karcie obiegowej ucznia swoim podpisem i pieczęcią biblioteki.
 13. Za nieprzestrzeganie regulaminu biblioteki czytelnik może być pozbawiony prawa do korzystania z księgozbioru.
 14. Uczniom wyróżniającym się systematycznym czytelnictwem i biorącym udział w pracach biblioteki mogą być przyznawane nagrody na koniec roku szkolnego.

edu portal

wybierz studia

Partnerzy PZS

Klaster TSL

tsl

SZKOŁA MARZEŃ

Współpraca PZS

Menu użytkownika