• bann01.jpg
  • bann02.jpg
Jesteś tutaj: BibliotekaOpisy bibliograficzne

Opisy bibliograficzne

 
Przykładowe opisy bibliograficzne
 

 

Zwracaj uwagę na znaki przestankowe!!!
;  :  .  ,  /  (  )
Stosuj je konsekwentnie!OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄŻKI

Roszkowski Wojciech: Historia Polski 1914-1998. Wyd. 7 rozszerz. Warszawa: PWN, 1999. ISBN 83-01-12921-2.OPIS BIBLIOGRAFICZNY PRACY ZBIOROWEJ

Potencjał pracy w przedsiębiorstwie. Kształtowanie i wykorzystanie. Pod red. Małgorzaty Gablety. Wyd. 2 popr. Wrocław: WAE, 1998. ISBN 83-7011-289-7.OPIS BIBLIOGRAFICZNY WIELOTOMOWEJ PRACY ZBIOROWEJ

Poezja polska 1914-1939: antologia. Wybór i oprac. Ryszard Matuszewski, Seweryn Pollak. Wyd. 3 poszerz., Cz. 1. Warszawa: Czytelnik, 1984. ISBN 83-07-00395-4.OPIS BIBLIOGRAFICZNY FRAGMENTU /ROZDZIAŁU KSIĄŻKI/

(gdy cała książka jest tego samego autora)

Hernas Czesław: Literatura baroku. Wyd. 2. Warszawa: PWN, 1989. ISBN 83-01-07680-1. Poezja pełnego baroku, s. 110-159.OPIS BIBLIOGRAFICZNY WIERSZA

(ze zbioru jednego autora)

Herbert Zbigniew: Poezje. Wyd. 2 poszerz. Warszawa: PIW, 1998. ISBN 83-06-02-715-9. Czerwona chmura, s. 19-20.OPIS BIBLIOGRAFICZNY JEDNEGO OPOWIADANIA

(ze zbioru jednego autora)

Żeromski Stefan: Wybór opowiadań. Wrocław: Siedmioróg, 1996. ISBN 83-7162-128-0. Doktor Piotr, s. 13-41.OPIS BIBLIOGRAFICZNY FRAGMENTU /ROZDZIAŁU/ PRACY ZBIOROWEJ

(nazwisko i imię autora rozdziału: Tytuł rozdziału. W: opis książki, w której zawarty jest rozdział, strony rozdziału)

Wierzchowska Wiesława: Impresjonizm. W: Dzieje sztuki polskiej. Pod red. Bożeny Kowalskiej. Wyd. 2. Warszawa: WSiP, 1987. ISBN 83-02-01917-8, s. 117-130.OPIS WIERSZA

(z antologii wielu autorów)

Broniewski Władysław: Robotnicy. W: Antologia polskiej poezji rewolucyjnej 1918-1939. Oprac. Marian Stępień. Wrocław: Ossolineum, 1982. ISBN 83-04-01275-8, s. 400-401.OPIS BIBLIOGRAFICZNY WSTĘPU DO KSIĄŻKI /POSŁOWIA/PRZEDMOWY/

(Nazwisko i imię autora wstępu: Tytuł wstępu. W: opis książki, w której zawarty jest wstęp, strony wstępu)

Jarzębski Jerzy: Wstęp. W: Schulz Bruno: Opowiadania. Wybór esejów i listów. Wrocław: Ossolineum, 1989. ISBN 83-04-02717-8, s. III-CXVIII.

Zawiślan Danuta: Posłowie. W: Żeromski Stefan: Ludzie bezdomni. Wyd. 28. Warszawa: Czytelnik, 1984. ISBN 83-07-01088-8, s. 349-356.OPIS BIBLIOGRAFICZNY ARTYKUŁU Z CZASOPISMA

(Nazwisko i imię autora artykułu: Tytuł artykułu. „Tytuł czasopisma”, rok, nr czasopisma, strony artykułu)

Wyganowski Jan: Integracja. „Nowe życie gospodarcze”, 2002, nr 21, s. 24-25.OPIS BIBLIOGRAFICZNY WYWIADU

(Nazwisko i imię osoby, która udziela wywiadu: Tytuł wywiadu. Rozm. przepr. Imię i nazwisko osoby prowadzącej wywiad. „Tytuł czasopisma”, rok, numer, numery stron)

Podgajniak Tomasz: Odpady komunalne. Rozm. przepr. Wojciech Kurdziel. „Aura”, 2005, nr 2, s. 27-28.
OPIS BIBLIOGRAFICZNY DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCHKSIĄŻKA NA PŁYCIE CD-ROM

Kopaliński Władysław: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM]. Wersja 1.03.16. Łódź: Promedia CD, 1998. ISBN 83-7231-3.KSIĄŻKA W INTERNECIE

Hłasko Marek: Ósmy dzień tygodnia [on line] [dostęp 19 września 2005]. Dostępny w Internecie: http://www.literatura.zapis.net.pl/okresy/wspolczesnosc/hlasko/osmy.htm.STRONA WWW

Skórka Stanisław: Wirtualna historia książki i bibliotek [online]. Kraków: Akademia Pedagogiczna, Instytut Informacji  Naukowej [dostęp 4 lutego 2005]. Dostępny w Word Wide Web: http://www.ap.krakow.pl/whk/ARTYKUŁ W CZASOPIŚMIE INTERNETOWYM

Karpiel Anna: Motyw szatana w literaturze romantycznej, W: "Konspekt" [on- line]. 2005 nr 2 [dostęp 22 września 2005]. Dostępny w Internecie: http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/22/Karpiel.htm. ISSN 1509-6726

 

OPIS UTWORU MUZYCZNEGO JEDNEGO WYKONAWCY

 

Chopin Fryderyk: Etiuda c-moll "Rewolucyjna". W: Chopin. Utwory fortepianowe. [Płyta CD]. Points Classics AG, 1997.

 


OPIS BIBLIOGRAFICZNY INNYCH TEKSTÓW KULTURYOPIS BIBLIOGRAFICZNY REPRODUKCJI OBRAZU (RZEŹBY, DZIEŁA ARCHITEKTURY)

(Jak opis rozdziału z książki)

Velasquez Diego: Infantka Małgorzata [il.]. W: Rzepińska Maria: Siedem wieków malarstwa europejskiego. Wyd. 2 popr. i uzup. Wrocław: Ossolinem,1986. ISBN 83-5768-35-X, nr il. XLVI.OPIS BIBLIOGRAFICZNY FILMU

Cudzoziemka [film]. Reż. Ryszard Ber [kas. wiz. VHS], Warszawa: AGF, 1986.edu portal

wybierz studia

Partnerzy PZS

Klaster TSL

tsl

SZKOŁA MARZEŃ

Współpraca PZS

Menu użytkownika