• bann01.jpg
  • bann02.jpg

V Ogólnopolska Olimpiada Spedycyjno – Logistyczna 2020/2021

logistyk 3Transport i Logistyka, jest bardzo ważnym obszarem polskiej gospodarki, dlatego niezwykle istotnym jest, aby tworzyli go wykwalifikowani specjaliści. Ośmiu uczniów Powiatowego Zespołu Szkół w Świebodzinie z klas 3 TL i 4 TL o profilu Technik logistyk pod opieką Pana Piotra Styczyńskiego wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Logistycznej, zorganizowanym przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego.  Uczestnicy  musieli odpowiedzieć na 30 pytań zamkniętych (test jednokrotnego wyboru).

Do II etapu (okręgowego) zakwalifikowali się uczniowie Alicja Wróbel, Natalia Aptacy z klasy 4 TL oraz Zuzanna Kaliszak, Dawid Czechak, Karol Napierała i Mikołaj Wierzbieniec z klasy 3 TL. Z całą pewnością przygotowania do konkursu i sam udział, umożliwił uczniom poszerzanie swojej wiedzy. Gratulujemy wszystkim odwagi w tej rywalizacji i życzymy dalszych sukcesów.

Etap okręgowy zaplanowany jest na 5 marca 2021 roku, ale ze względu na niepewność związaną z trwającą epidemią, informację co do formy i/lub miejsc przeprowadzenia zawodów II stopnia organizator przekaże w późniejszym terminie.

Pierwszy etap olimpiady pomimo pandemii koronawirusa odbył się 20 listopada 2020 roku. Do zawodów przystąpiło kilka tysięcy uczniów z całej Polski.

Celem olimpiady jest zainteresowanie uczniów szkół ponadpodstawowych problematyką spedycyjną i logistyczną z perspektywą kontynuacji tych zainteresowań w charakterze studentów, upowszechnienie wiedzy i umiejętności oraz wykształcenie kompetencji społecznych w zakresie transportu, spedycji i logistyki, poszerzanie nauczanych treści ponad podstawy programowe kształcenia w zawodzie technika spedytora, technika logistyka, technika eksploatacji portów i terminali oraz magazyniera-logistyka.

Należy wspomnieć, iż Olimpiadę organizuje Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

(so/aa)

edu portal

wybierz studia

Partnerzy PZS

Klaster TSL

tsl

SZKOŁA MARZEŃ

Współpraca PZS