• bann01.jpg
  • bann02.jpg

Lekcja o pisarzach angielskich w Bibliotece Publicznej w Świebodzinie.

english flag10 września 2020 r. uczniowie klasy 3 TŻ/THŻ uczestniczyli w lekcji bibliotecznej o pisarzach angielskich, którą przygotowali i przeprowadzili pracownicy Biblioteki Publicznej w Świebodzinie Bogusława Hołub i Renata Borowiak. Lekcja została przeprowadzona w ramach pracy nad projektem „English Writers – Pisarze Angielscy”, którego pierwsza część miała miejsce 11 marca 2020 r. i polegała na przygotowaniu przez uczniów prezentacji multimedialnych w języku angielskim o wybranych pisarzach angielskich.

Celem lekcji bibliotecznej było poznanie najważniejszych faktów z życia wybitnych pisarzy angielskich, rozwijanie zainteresowań kulturą innych krajów i skłanianie do samodzielnego poznawania świata, nabycie umiejętności samodzielnego korzystania z zasobów biblioteki do poszerzania swojej wiedzy o kulturze krajów angielskojęzycznych, rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji w różnych źródłach, rozwijanie czytelnictwa.

Lekcja zaczęła się od przedstawienia warunków zapisu i wypożyczania książek w bibliotece oraz omówienia rozmieszczenia poszczególnych literatur a w szczególności literatury angielskiej w języku polskim i oryginalnym oraz literatury popularno-naukowej. Następnie uczniowie przeszli do Czytelni Biblioteki, gdzie obejrzeli prezentację multimedialną, podstawą której były Arcydzieła Literatury Angielskiej umieszczone w wykazie Arcydzieł Literatury Światowej. Prezentacja składała się z dwóch części: I część - historyczna - wędrówka po epokach w literaturze angielskiej i krótkie omówienie najważniejszych dzieł i jej twórców (Bogusława Hołub). II część - literatura współczesna - najważniejsze powieści i ich twórcy m.in. Nobliści (Renata Borowiak). Na koniec lekcji uczniowie mieli możliwość zapoznać się z publikacjami literatury angielskiej w języku oryginalnym, a także ważniejszymi wydawnictwami utworów oraz publikacji o ich autorach, które są w zasobach biblioteki.

Pragniemy serdecznie podziękować autorkom prezentacji, która wzbudziła wielką uwagę i zainteresowanie uczniów, zawierała mnóstwo ciekawych faktów z biografii pisarzy oraz historii powstania ich najsłynniejszych utworów.


(mm/aa)

edu portal

wybierz studia

Partnerzy PZS

Klaster TSL

tsl

SZKOŁA MARZEŃ

Współpraca PZS