• bann01.jpg
  • bann02.jpg

Bezpieczeństwo w nowym roku szkolnym

logo01 września 2020 r. po długiej nieobecności wracamy w progi szkoły rozpoczynając zajęcia w trybie stacjonarnym z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego, zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS oraz opracowaną Procedurą zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii. Wszyscy uczniowie, rodzice oraz pracownicy szkoły są zobowiązani do zapoznania się z w/w procedurami i ich stosowania.

 (so/aa)

edu portal

wybierz studia

Partnerzy PZS

Klaster TSL

tsl

SZKOŁA MARZEŃ

Współpraca PZS