• bann01.jpg
  • bann02.jpg

REKRUTACJA 2020 - głoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

budynek pzstizW związku z zapewnieniem bezpieczeństwa sanitarnego listy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do PZS zostaną wywieszone etapami na drzwiach szkoły. Proszę o przestrzeganie podanych godzin i unikanie gromadzenia się przed szkołą. W przypadku kandydatów niezakwalifikowanych z powodu braku oryginałów dokumentów lub niewystarczającej ilości punktów proszę o osobisty kontakt rodzica w sekretariacie szkoły.

Przy wejściu do szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk oraz zasłonięcie ust i nosa maseczką.

HARMONOGRAM  WYWIESZANIA  LIST  KANDYDATÓW :


Wejście główne

kandydaci do Technikum

Wejście boczne – od Orlika i SP 7

kandydaci do Szkoły Branżowej

 

godz.9.00 – technik ekonomista

godz.9.30 – technik hotelarstwa

godz.10.00 – technik informatyk

godz.10.30 – technik logistyk

godz.11.30 – technik mechanik

godz.12.00 – technik żywienia i usług gastronomicznych

godz.9.00 – elektromechanik

godz.9.30 – kucharz

godz.10.00 – ślusarz

godz.10.30 – sprzedawca

godz.11.00 – mechanik pojazdów samochodowych

godz.11.30 – pozostali młodociani pracujący

 

Listy będą wymienianie co 30 minut. Po tym czasie zostaną zdjęte, a informacje będzie można uzyskać w sekretariacie szkoły.

(so/aa)

edu portal

wybierz studia

Partnerzy PZS

Klaster TSL

tsl

SZKOŁA MARZEŃ

Współpraca PZS