• bann01.jpg
  • bann02.jpg

Egzamin zawodowy - sesja letnia 2020

budynek pzstizUpragnione wakacje coraz bliżej, a u nas szkoła pełna uczniów.  Jak co roku, w ostatnim tygodniu nauki w szkołach kształcących zawodowo rozpoczynają się egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe uczniów klas III technikum i szkoły branżowej I stopnia. W tym roku jest to okres szczególnie trudny ze względu na panujące ograniczenia zapobiegające szerzeniu się pandemii koronawirusa. Przesunięte egzaminy maturalne spowodowały nałożenie się niektórych terminów i tak w tym samych czasie egzaminujemy zarówno maturzystów jak i zawodowców.

Do egzaminu zawodowego w sesji letniej przystępuje 126 uczniów technikum w zawodach : technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik handlowiec, technik informatyk, technik logistyk, technik mechanik oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Jest to ich pierwszy egzamin, z drugą kwalifikacją w zawodzie zmierzą się w sesji zimowej 2021.

Razem z uczniami technikum swój jedyny, najważniejszy egzamin potwierdzający nabyte umiejętności zawodowe zdaje 50 uczniów szkoły branżowej w zawodach kształcących w PZS, tj. elektromechanik, kucharz, operator obrabiarek skrawających, ślusarz oraz sprzedawca.

Egzamin rozpoczął się w poniedziałek, 22 czerwca od części praktycznej dla hotelarzy i logistyków.

Wczoraj, tj. we wtorek 23 czerwca w szkole spotkało się 176 uczniów na części pisemnej. Oczywiście organizacja wejścia do szkoły oraz przebieg egzaminu został zorganizowany z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe potrwają u nas do 3 lipca włącznie.

W tych dniach uczniowie pozostałych zawodów będą wykonywali zadania praktyczne w specjalistycznych pracowniach w szkole i na warsztatach.

Wszystkim uczniom przystępującym do egzaminów zawodowych życzymy powodzenia. DACIE RADĘ !!! 

(so/aa)

edu portal

wybierz studia

Partnerzy PZS

Klaster TSL

tsl

SZKOŁA MARZEŃ

Współpraca PZS