• bann01.jpg
  • bann02.jpg

Wyniki sesji zimowej 2020 egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

egz.wyn.marzecW styczniu 2020 roku, kilka dni przed Balem Studniówkowym, z ostatnim egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie zmierzyło się 117 uczniów klas IV naszego technikum. Mimo mi poinformować, iż ogólna zdawalność egzaminu ( 74,4% ) jest wyższa od zdawalności województwa lubuskiego i okręgu. W tym roku łatwiejsza okazała się część pisemna ( zdawalność 94,02% ), część praktyczna osiągnęła wynik 76,1% . 

Najlepiej z egzaminem poradzili sobie nasi logistycy – zdawalność 89,3%, przy czym zdawalność części pisemnej to 100% ; informatycy – 87,5% ogółem przy 100% zdawalności z części pisemnej oraz mechanicy 72,7% zdawalności.

To właśnie uczniowie tych kierunków osiągnęli wyższą zdawalność od swoich kolegów i koleżanek w zawodzie z innych szkół okręgu.

Wśród najlepszych wyników na uwagę zasługują wyniki 100% w części praktycznej, które uzyskało 6 osób w zawodzie technik informatyk i 3 osoby na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych.

Uczniom, którzy zaliczyli pozytywnie swój ostatni egzamin zawodowy serdecznie gratuluję.

Wierzę, że pozostali swój wynik poprawią w czerwcu, a wszystkich już teraz zachęcam do pracy nad uzyskaniem jak najwyższych wyników na egzaminie maturalnym. 


(so/aa)

edu portal

wybierz studia

Partnerzy PZS

Klaster TSL

tsl

SZKOŁA MARZEŃ

Współpraca PZS