• bann01.jpg
  • bann02.jpg

Jeden gram praktyki jest lepszy niż tona teorii

tortRozpoczynamy trzeci rok bardzo owocnej współpracy z firmą SECO / WARWICK S.A. W ramach podpisanego w dniu 6 listopada 2017 roku porozumienia uczniowie klas w zawodzie ślusarz odbywają praktyczną naukę zawodu w halach firmy. Tego typu zajęcia to z pewnością najlepsza odpowiedź szkoły kształcącej zawodowo na potrzeby pracodawców. Co roku kolejne grupy naszych ślusarzy, pod opieką nauczycieli praktycznej nauki zawodu i czujnym okiem opiekunów z SECO, nie tylko doskonalą swoje umiejętności zawodowe, ale też mają możliwość uczestniczyć w codziennym życiu zakładu.

Wspólna praca, wspólne posiłki i wyjazdy integracyjne powodują, iż ilość naszych absolwentów podejmująca pracę w SECO/WARWICK S.A. rośnie z roku na rok.

Przybywa również uczniów wybierających kształcenie w zawodzie ślusarz. W odpowiedzi na pytanie „Dlaczego wybrałeś ten zawód?” młodzi ludzie mówią najczęściej „… ponieważ jest to zawód, który zapewni mi sukces i pracę w SECO.” I taka odpowiedź wystarczy na potwierdzenie wartości płynących z nawiązanej współpracy, za którą bardzo serdecznie dziękuję. 

(so/aa)

edu portal

wybierz studia

Partnerzy PZS

Klaster TSL

tsl

SZKOŁA MARZEŃ

Współpraca PZS