• bann01.jpg
  • bann02.jpg

Realizacja projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim”. Działanie 9.3.1 – Rozwój infrastruktury edukacyjnej

ue flagProjekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim” służy przede wszystkim zdobyciu dodatkowych umiejętności i zwiększeniu szans na zatrudnienie uczniów PZS w Świebodzinie oraz SOSW. Dodatkowe uprawnienia uczniowie zdobywają podczas trwających cały czas kursów, warsztatów i staży zawodowych. Obecnie trwa rekrutacja uczniów na kurs prawa jazdy oraz staże wakacyjne.

W celu zwiększenia dostępności i poprawy warunków kształcenia zawodowego działania te toczą się równolegle do projektu infrastrukturalnego, w ramach którego są remontowane i wyposażane pracownie obu placówek.

Aktualnie dobiegają końca prace remontowo-budowlane prowadzone przez Zakład budowlano-malarski Tadeusza Wilczyńskiego. Nowo powstałe i odnowione pracownie zostaną doposażone w środki trwałe i pomoce dydaktyczne.

Pierwsze dostawy sprzętu i mebli już za nami. Z pewnością jeszcze przed przerwą wakacyjną uczniowie będą mogli korzystać z nowych, doposażonych w nowoczesny sprzęt pracowni kształcenia zawodowego.

(so/aa)

edu portal

wybierz studia

Partnerzy PZS

Klaster TSL

tsl

SZKOŁA MARZEŃ

Współpraca PZS