• bann01.jpg
  • bann02.jpg

Patryk piąty w Polsce!

budynek pzstiz 25 kwietnia 2019 r. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego odbył się finał III Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej. Patryk Raubo,  uczeń klasy IV Technikum Logistycznego przy PZS w Świebodzinie, w finale III Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej zajął 5 miejsce i zdobył indeks na studia Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. III Ogólnopolska Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna miała na celu popularyzowanie wiedzy o sektorze transportu, spedycji i logistyki wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Naszego ucznia w przygotowaniach wspierał Pan Piotr Styczyński.

Organizatorem olimpiady jest: Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny pod patronem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

"Organizacja olimpiady służy upowszechnieniu wiedzy z zakresu transportu, spedycji i logistyki. Wydział Ekonomiczny jest jednym z najsilniejszych ośrodków w kraju zajmujących się tą tematyką. Profesorowie wydziału zaangażowani w przygotowanie olimpiady mają zarówno rozległą wiedzę na temat branży nad której funkcjonowaniem prowadzą badania, jak i są praktykami działającymi w sektorze. To już trzecia edycja, pierwsza zakończyła się sukcesem, uczestniczyło w niej ponad 1 600 uczniów ze wszystkich województw, w drugiej 2100 uczniów, a w tegorocznej edycji 4500 uczniów z całej Polski. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i powinien przyczynić się do zachęcenia uczniów kończących edukację ponadgimnazjalną do wyboru ścieżki rozwoju edukacyjnego i później zawodowego do której przygotować mogą studia na Wydziale – tłumaczy dr hab. Przemysław Borkowski, prof. nadzw., Prodziekan ds. nauki Wydziału Ekonomicznego UG i Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej".

Pierwszego dnia pobytu, 4 kwietnia 2019, organizatorzy zaprosili uczestników olimpiady i ich opiekunów na spotkanie studyjnego Portu Lotniczego w Gdańsku, a następnie na zwiedzanie starówki gdańskiej. Drugi dzień to już finał olimpiady, do którego przystąpiło 75 najlepszych,  spośród 4500 uczniów biorących udział w trzeciej edycji Olimpiady Spedycyjno - Logistycznej Uniwersytetu Gdańskiego.

Gratulujemy Patrykowi i jego opiekunowi wspaniałego wyniku i życzymy wielu osiągnięć w dziedzinie naukowej.

(mm/aa)

edu portal

wybierz studia

Partnerzy PZS

Klaster TSL

tsl

SZKOŁA MARZEŃ

Współpraca PZS