• bann01.jpg
  • bann02.jpg

Konkurs na Najlepszego Anglistę klasy II - IV

english book29 marca 2019 roku w Powiatowym Zespole Szkół w Świebodzinie odbyła się 19 edycja konkursu leksykalno-gramatycznego na „Najlepszego Anglistę w szkole” wśród klas II - IV. Konkurs miał na celu rozwijanie zainteresowań uczniów, pogłębianie ich wiedzy z zakresu znajomości języka angielskiego, wspieranie uczniów zdolnych oraz wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy. Do konkursu przystąpiło 14 osób.

W konkursie zwyciężyli:

  1. Raubo Patryk, 4 TL
  2. Bukato Jakub, 4 TI
  3. Jędrzejczak Kamil, 3 TI

Organizatorzy konkursu:

  • Marian Hoszman
  • Natalia Hoszman

(mm/aa)

edu portal

wybierz studia

Partnerzy PZS

Klaster TSL

tsl

SZKOŁA MARZEŃ

Współpraca PZS