• bann01.jpg
  • bann02.jpg

Konkurs na Najlepszego Anglistę klas 1

english flag7 marca 2019 roku w Powiatowym Zespole Szkół w Świebodzinie odbyła się 19 edycja konkursu leksykalno-gramatycznego na „Najlepszego Anglistę w szkole” wśród klas I. Cele konkursu: stworzenie motywacji dla zainteresowania uczniów pogłębianiem wiedzy z zakresu znajomości języka angielskiego, wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu własnych zainteresowań i kompetencji, motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności, wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy, stwarzanie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień.

Do konkursu przystąpiło 26 osób. W konkursie zwyciężyli:

  1. Czapla Alicja, 1 TI
  2. Czechak Dawid, 1 TL
  3. Janowicz Jeremiasz, 1 TL

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Organizatorzy konkursu: Natalia Hoszman, Marian Hoszman.

(mm/aa)

 

 

 

 

edu portal

wybierz studia

Partnerzy PZS

Klaster TSL

tsl

SZKOŁA MARZEŃ

Współpraca PZS