• bann01.jpg
  • bann02.jpg

Aktualności 2018/2019

Realizacja projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim”. Działanie 9.3.1 – Rozwój infrastruktury edukacyjnej

ue flagProjekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim” służy przede wszystkim zdobyciu dodatkowych umiejętności i zwiększeniu szans na zatrudnienie uczniów PZS w Świebodzinie oraz SOSW. Dodatkowe uprawnienia uczniowie zdobywają podczas trwających cały czas kursów, warsztatów i staży zawodowych. Obecnie trwa rekrutacja uczniów na kurs prawa jazdy oraz staże wakacyjne.

Czytaj więcej...

Trwają egzaminy maturalne

budynek pzstizW tym roku szkolnym do egzaminu maturalnego przystępuje 89 absolwentów naszego technikum. Za nami już 3 dni potyczek egzaminacyjnych. W poniedziałek i wtorek wszyscy zdający zmierzyli się z obowiązkowymi zadaniami z języka polskiego i matematyki na poziomie podstawowym. Dzisiaj większość, bo aż 65 abiturientów sprawdzało swoją znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym, a 29 z nich dodatkowo również na poziomie rozszerzonym.

Czytaj więcej...

Patryk piąty w Polsce!

budynek pzstiz 25 kwietnia 2019 r. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego odbył się finał III Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej. Patryk Raubo,  uczeń klasy IV Technikum Logistycznego przy PZS w Świebodzinie, w finale III Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej zajął 5 miejsce i zdobył indeks na studia Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. III Ogólnopolska Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna miała na celu popularyzowanie wiedzy o sektorze transportu, spedycji i logistyki wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Naszego ucznia w przygotowaniach wspierał Pan Piotr Styczyński.

Czytaj więcej...

Konkurs na Najlepszego Anglistę klasy II - IV

english book29 marca 2019 roku w Powiatowym Zespole Szkół w Świebodzinie odbyła się 19 edycja konkursu leksykalno-gramatycznego na „Najlepszego Anglistę w szkole” wśród klas II - IV. Konkurs miał na celu rozwijanie zainteresowań uczniów, pogłębianie ich wiedzy z zakresu znajomości języka angielskiego, wspieranie uczniów zdolnych oraz wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy. Do konkursu przystąpiło 14 osób.

Czytaj więcej...

Konkurs na Najlepszego Anglistę klas 1

english flag7 marca 2019 roku w Powiatowym Zespole Szkół w Świebodzinie odbyła się 19 edycja konkursu leksykalno-gramatycznego na „Najlepszego Anglistę w szkole” wśród klas I. Cele konkursu: stworzenie motywacji dla zainteresowania uczniów pogłębianiem wiedzy z zakresu znajomości języka angielskiego, wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu własnych zainteresowań i kompetencji, motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności, wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy, stwarzanie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień.

Czytaj więcej...

Dzień Kobiet

dzien kobiet 19„Nie ma nic piękniejszego niż pobudzać ludzi do uśmiechu”. Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego i nauczyciele zespołu przedmiotów gastronomicznych z PZS w Świebodzinie, zachęcając uczniów do bezpośrednich kontaktów z naszymi seniorami, zorganizowali z okazji Dnia Kobiet spektakl profilaktyczno-rozrywkowy. Spotkanie odbyło się 8 marca 2019 r. w ŚDK.  Program artystyczny zawierał  między innymi: scenkę profilaktyczną o cukrzycy, występy wokalne i taneczne, skecz  oraz grę na  instrumentach muzycznych.

Czytaj więcej...

Ślusarze z PZS w Świebodzinie najlepsi w województwie!

slusarzNasza szkoła po raz dwunasty wzięła udział w Wojewódzkim Konkursie o Tytuł Najlepszego Ślusarza Ziemi Lubuskiej. Zgodnie z zaleceniami Komitetu Głównego Konkursu zawody I stopnia (szkolne) XXI edycji odbyły się w lutym  tego roku w Powiatowym Zespole Szkół w Świebodzinie. W wewnątrzszkolnym etapie wzięło udział 20 uczniów z klas ZSZ w zawodzie ślusarz. Szkolna Komisja Konkursowa w składzie: mgr inż. Piotr Rybczyński, mgr Wiktor Koperkiewicz i Zbigniew Piotrowski  przeprowadziła część pisemną i praktyczną, a następnie oceniła obie części konkursu.

Czytaj więcej...

Dzień Brytyjski

BDay26 marca 2019 roku w naszej szkole odbył się Dzień Brytyjski. Nieprzypadkowo wybraliśmy marzec. Jest to też miesiąc, w którym natura budzi się do życia, więc i my mieliśmy nadzieję rozbudzić zainteresowanie uczniów historią, kulturą, tradycjami brytyjskimi. Naszym głównym celem była motywacja uczniów do nauki języków obcych, poszerzanie wiedzy na temat Wielkiej Brytanii, propagowanie zdrowego współzawodnictwa oraz kształtowanie postawy szacunku wobec innych kultur. Hitem Dnia Brytyjskiego był konkurs wiedzy o Wielkiej Brytanii zorganizowany na wzór teleturnieju „Jeden z Dziesięciu”. Konkurs wzbudził duże zainteresowanie tym bardziej, że doskonały występ uczestników, którzy popisali się dużą wiedzą otrzymując w zamian gorący doping publiczności, zapewnił wszystkim świetną zabawę.

Czytaj więcej...

WIELKI SUKCES ucznia Powiatowego Zespołu Szkół w Świebodzinie

logistyk olimpiada 19Patryk Raubo, uczeń czwartej klasy o profilu Technik Logistyk Powiatowego Zespołu Szkół w Świebodzinie, zakwalifikował się do finału 3. Edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej organizowanej przez Uniwersytet Gdański pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Należy ona do niezwykle trudnych i prestiżowych konkursów przedmiotowych - informuje Piotr Styczyński, nauczyciel w świebodzińskim zespole szkół.  Patryk znalazł się w 75-osobowej grupie najlepszych uczniów z Polski. Warto dodać, że jest jedną z czterech osób, które zakwalifikowały się do tego etapu z województwa lubuskiego. O dostaniu się do finału decydowała suma punktów z drugiego etapu.

Czytaj więcej...

Kampania Ministerstwa Finansów „Twój e-PIT”

ekonomiaW ramach kampanii informacyjnej „Twój e-PIT”, 4 marca  klasy 3 TE,  2TEH i 1 TE wzięły udział  w warsztatach przygotowanych przez pracowników Urzędu Skarbowego w Świebodzinie: Panią Lidię Szymczak oraz Panią Luizę Kiersnowską. Podczas zajęć uczniowie mieli okazję samodzielnie rozliczyć w wersji papierowej deklarację PIT 37 oraz zapoznali się z nową usługą: „Twój e-PIT”.W ramach tego rozwiązania zeznania PIT-37 i PIT-38 zostały przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową i udostępnione pod adresem www.podatki.gov.pl. W  zeznaniach znajdują się wstępnie przygotowane i rozliczone deklaracje, które należy zweryfikować, zaktualizować, poprawić, uzupełnić  i ostatecznie zaakceptować.

Czytaj więcej...

Certyfikaty dla informatyków PZS

grafika 2Dziesięciu uczniów klas informatycznych naszej szkoły otrzymało certyfikaty ukończenia kursu grafiki komputerowej prowadzonego w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim”. 80-godzinny kurs obejmował metody tworzenia rysunku wektorowego, grafik, materiałów reklamowych, fotomontażu, retuszu fotografii oraz tworzenia animacji z użyciem profesjonalnych narzędzi firmy Adobe i zaawansowanych technik komputerowych.

Czytaj więcej...

edu portal

wybierz studia

Partnerzy PZS

Klaster TSL

tsl

SZKOŁA MARZEŃ

Współpraca PZS