• bann01.jpg
  • bann02.jpg

Aktualności 2018/2019

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019/2020

budynek pzstiz 2Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019/2020 odbędzie się w poniedziałek, 2 września o godz. 9.30 przed budynkiem głównym szkoły.

Sesja letnia egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

budynek pzstizW sobotę 29 czerwca 2019 roku po drugiej zmianie zakończyliśmy sesję letnią egzaminów zawodowych. Tego dnia z zadaniem części praktycznej zmierzyli się uczniowie klasy III w zawodzie technik informatyk. Bieżąca sesja egzaminacyjna rozpoczęła się w naszej szkole w poniedziałek 17 czerwca, kiedy to logistycy i hotelarze z klasy III technikum rozwiązywali zadania części praktycznej. We wtorek, 18 czerwca do części pisemnej przystąpili wszyscy uprawnieni uczniowie klas III technikum i zasadniczej szkoły zawodowej.

Czytaj więcej...

Śpiewające dziewczyny

voc 19Już wielokrotnie miałam okazję przekazywać informacje związane z naszymi sukcesami w różnych dziedzinach. Uczniowie PZS w Świebodzinie to nie tylko laureaci czy zwycięzcy konkursów i olimpiad zawodowych, stypendyści, sportowcy, to także - a może przede wszystkim - młodzi, utalentowani ludzie, którzy wytrwale rozwijają swoje pasje. Tym razem ŚPIEWAJĄCE DZIEWCZYNY.

Czytaj więcej...

Trwają egzaminy maturalne

budynek pzstizW tym roku szkolnym do egzaminu maturalnego przystępuje 89 absolwentów naszego technikum. Za nami już 3 dni potyczek egzaminacyjnych. W poniedziałek i wtorek wszyscy zdający zmierzyli się z obowiązkowymi zadaniami z języka polskiego i matematyki na poziomie podstawowym. Dzisiaj większość, bo aż 65 abiturientów sprawdzało swoją znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym, a 29 z nich dodatkowo również na poziomie rozszerzonym.

Czytaj więcej...

Patryk piąty w Polsce!

budynek pzstiz 25 kwietnia 2019 r. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego odbył się finał III Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej. Patryk Raubo,  uczeń klasy IV Technikum Logistycznego przy PZS w Świebodzinie, w finale III Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej zajął 5 miejsce i zdobył indeks na studia Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. III Ogólnopolska Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna miała na celu popularyzowanie wiedzy o sektorze transportu, spedycji i logistyki wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Naszego ucznia w przygotowaniach wspierał Pan Piotr Styczyński.

Czytaj więcej...

Konkurs na Najlepszego Anglistę klasy II - IV

english book29 marca 2019 roku w Powiatowym Zespole Szkół w Świebodzinie odbyła się 19 edycja konkursu leksykalno-gramatycznego na „Najlepszego Anglistę w szkole” wśród klas II - IV. Konkurs miał na celu rozwijanie zainteresowań uczniów, pogłębianie ich wiedzy z zakresu znajomości języka angielskiego, wspieranie uczniów zdolnych oraz wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy. Do konkursu przystąpiło 14 osób.

Czytaj więcej...

Poznajemy wybrany zawód

kalskW ramach poszerzenia zakresu działań szkoły i zaprezentowania różnych możliwości dalszego rozwoju zawodowego, grupa uczniów z klasy 1  technik żywienia i usług gastronomicznych w dniu 27 maja 2019r. uczestniczyła w zajęciach praktycznych, które odbyły się w Lubuskim Ośrodku Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku. Zajęcia przygotował Pan dr Jarosław Kiliks  i pod jego nadzorem  uczniowie mieli możliwość samodzielnie przygotować ser mozzarella oraz  lody w pracowni mleczarskiej (serowni).

Czytaj więcej...

Realizacja projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim”. Działanie 9.3.1 – Rozwój infrastruktury edukacyjnej

ue flagProjekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim” służy przede wszystkim zdobyciu dodatkowych umiejętności i zwiększeniu szans na zatrudnienie uczniów PZS w Świebodzinie oraz SOSW. Dodatkowe uprawnienia uczniowie zdobywają podczas trwających cały czas kursów, warsztatów i staży zawodowych. Obecnie trwa rekrutacja uczniów na kurs prawa jazdy oraz staże wakacyjne.

Czytaj więcej...

Ślusarze z PZS w Świebodzinie najlepsi w województwie!

slusarzNasza szkoła po raz dwunasty wzięła udział w Wojewódzkim Konkursie o Tytuł Najlepszego Ślusarza Ziemi Lubuskiej. Zgodnie z zaleceniami Komitetu Głównego Konkursu zawody I stopnia (szkolne) XXI edycji odbyły się w lutym  tego roku w Powiatowym Zespole Szkół w Świebodzinie. W wewnątrzszkolnym etapie wzięło udział 20 uczniów z klas ZSZ w zawodzie ślusarz. Szkolna Komisja Konkursowa w składzie: mgr inż. Piotr Rybczyński, mgr Wiktor Koperkiewicz i Zbigniew Piotrowski  przeprowadziła część pisemną i praktyczną, a następnie oceniła obie części konkursu.

Czytaj więcej...

Dzień Brytyjski

BDay26 marca 2019 roku w naszej szkole odbył się Dzień Brytyjski. Nieprzypadkowo wybraliśmy marzec. Jest to też miesiąc, w którym natura budzi się do życia, więc i my mieliśmy nadzieję rozbudzić zainteresowanie uczniów historią, kulturą, tradycjami brytyjskimi. Naszym głównym celem była motywacja uczniów do nauki języków obcych, poszerzanie wiedzy na temat Wielkiej Brytanii, propagowanie zdrowego współzawodnictwa oraz kształtowanie postawy szacunku wobec innych kultur. Hitem Dnia Brytyjskiego był konkurs wiedzy o Wielkiej Brytanii zorganizowany na wzór teleturnieju „Jeden z Dziesięciu”. Konkurs wzbudził duże zainteresowanie tym bardziej, że doskonały występ uczestników, którzy popisali się dużą wiedzą otrzymując w zamian gorący doping publiczności, zapewnił wszystkim świetną zabawę.

Czytaj więcej...

WIELKI SUKCES ucznia Powiatowego Zespołu Szkół w Świebodzinie

logistyk olimpiada 19Patryk Raubo, uczeń czwartej klasy o profilu Technik Logistyk Powiatowego Zespołu Szkół w Świebodzinie, zakwalifikował się do finału 3. Edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej organizowanej przez Uniwersytet Gdański pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Należy ona do niezwykle trudnych i prestiżowych konkursów przedmiotowych - informuje Piotr Styczyński, nauczyciel w świebodzińskim zespole szkół.  Patryk znalazł się w 75-osobowej grupie najlepszych uczniów z Polski. Warto dodać, że jest jedną z czterech osób, które zakwalifikowały się do tego etapu z województwa lubuskiego. O dostaniu się do finału decydowała suma punktów z drugiego etapu.

Czytaj więcej...

edu portal

wybierz studia

Partnerzy PZS

Klaster TSL

tsl

SZKOŁA MARZEŃ

Współpraca PZS