• bann01.jpg
  • bann02.jpg

Konkurs z języka angielskiego

konkurs ang czerw 2015W dniu 9 czerwca 2015 roku w Powiatowym Zespole Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie odbył się szkolny konkurs leksykalno-gramatyczny na „Najlepszego Anglistę w szkole” wśród klas I. Konkurs miał na celu zmotywowć uczniów w kierunku pogłębiania wiedzy o języku angielskim, wesprzeć uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu własnych zainteresowań i kompetencji, zachęcić uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i  zdobywania nowych umiejętności, wspomagać uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy, stworzyć młodzieży możliwość szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień.

Test konkursowy składał się z zadań zamkniętych obejmujących rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu, zadań leksykalno-gramatyczne oraz zadań sprawdzających  ogólna wiedzę na temat krajów angielskiego obszaru językowego (razem 83 punkty). Do konkursu przystąpiło 26 osób. Zwyciężyli:

  1. Karcz Arkadiusz: 1 TI – 80% (66 p)
  2. Banaś Barbara: 1 TI   -  66% (55 p)
  3. Hukiewicz Ewelina: 1 TE – 64% (53 p)

Organizatorem konkursu była pani Natalia Hoszman.

(wł/aa)

edu portal

wybierz studia

Partnerzy PZS

Klaster TSL

tsl

SZKOŁA MARZEŃ

Współpraca PZS