• bann01.jpg
  • bann02.jpg

Powiatowy Konkurs Języków Obcych w PZSTiZ

powiat konk jez obcych 201527 maja 2015 r. stał się wyjątkowym wydarzeniem w kalendarzu  Powiatowego Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie. W tym dniu odbyła się I Edycja   Powiatowego Konkursu  Języków Obcych dla uczniów Gimnazjów. Organizatorami konkursu byli nauczyciele języków obcych PZSTiZ, którzy postawili sobie za cel propagowanie nauki języka angielskiego i niemieckiego oraz zapoznanie młodzieży z ofertą edukacyjną dla przyszłych uczniów szkoły średniej.

Konkurs uroczyście otworzyła dyrektor PZSTiZ Pani Sabina Orlicka, która wyraziła nadzieję, że dobra znajomość języków obcych ułatwi start młodym ludziom w dorosłe życie, a konkurs stanie się tradycją szkoły. W programie pojawił się konkurs językowy dla anglistów i germanistów oraz quiz wiedzy na temat krajów europejskich. W konkursie wzięła udział młodzież z Gimnazjów nr 1 i nr 3 w Świebodzinie oraz uczniowie z Gimnazjum w Radoszynie. Konkurs został objęty oficjalnym patronatem Rady Rodziców PZSTiZ oraz Starostwa Powiatowego, którzy ufundowali bardzo atrakcyjne nagrody dla laureatów i uczestników. 

Zwycięzcami konkursu została drużyna Gimnazjum nr 3 w składzie: Agata Wdowiak, Małgorzata Gwizd, Justyna Piotrowska. Wice mistrzowie to uczniowie Gimnazjum nr 1 Oskar Ptak, Mateusz Mikołajczyk, Alicja Leśniewska. Na trzecim miejscu uplasowała się drużyna Gimnazjum w Radoszynie: Michał Kramski, Marta Stachowiak, Patryk Raubo.  Młodzież chętnie wzięła udział w rywalizacji, a pomoc sponsorów umożliwiła realizację zamierzonych celów i była wspaniałym wkładem w promocję nauki języków obcych w naszym powiecie.

(ah/aa)

 

 

edu portal

wybierz studia

Partnerzy PZS

Klaster TSL

tsl

SZKOŁA MARZEŃ

Współpraca PZS